Bieten Onkruid

FAR MEMO 2021 (Bietplanter april 2021)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van april 2021

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar geschud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkruiden overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge jaren mogelijks een oplossing bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het Conviso Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie van dit systeem bleek alleszins positief. 

Auteur: Sanne Torfs


Het volledige artikel kan je hier downloaden.