Bieten Onkruid

FAR MEMO 2019 (Bietplanter maart 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2019

Voor een heel aantal actieve stoffen wordt hun erkenning op EU-niveau momenteel herzien. Hierbij ook een aantal belangrijke actieve stoffen voor de bietenteelt. Daarom krijgt men in deze FAR memo een korte update van de toestand tot op heden. Verder wordt er in de FAR memo de gecombineerde onkruidbestrijdingsproef toegelicht. De resultaten van deze proef, die werd uitgevoerd in 2016, 2017 en 2018, worden kort besproken. Op pagina 3 en 4 vindt men de jaarlijkse aanbevelingen terug om in functie van het seizoen en van de onkruidflora de juiste keuzes te maken op uw perceel.

Auteurs: Liza Vanderwaeren, Ronald Euben en Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden.