Webinar mechanische onkruidbestrijding

De technieken en machines voor mechanische onkruidbestrijding evolueren pijlsnel. De interesse in mechanische onkruidbestrijding stijgt in de gangbare land- en tuinbouw naarmate het aantal erkenningen voor herbiciden afneemt. 

Na het succesvolle webinar van vorig jaar worden ook dit jaar de laatste evoluties meegegeven. Naast een overzicht van de verschillende technieken delen de praktijkcentra hun ervaringen met de combinatie van chemische en mechanische onkruidbestrijding in enkele teelten. 

Datum: 2 februari 2022
Tijd: 00:00 - 00:00

Dit zal digitaal doorgaan op woensdag 2 februari 2022 om 13:30.

Gratis deelname, inschrijven via www.inagro.be/agenda

Programma en meer info