PIBO : Rondgang proefvelden akkerbouw (19u.)

Deze rondgang is een organisatie van de vzw PIBO-Campus.

Start datum: 19.05.2016

Eind datum: 01.06.2016

Tijd: 19.00

Datum : woensdag 01 juni 2016
Begintijd : 19:00

2016 06 01 – Uitnodiging