PIBO : Rondgang proefvelden akkerbouw (13u.)

Deze rondgang is een organisatie van de vzw PIBO-Campus.
Datum: 1 juni 2016
Tijd: 00:00 - 00:00

Datum : woensdag 01 juni 2016
Begintijd : 13:00

2016 06 01 – Uitnodiging