PIBO : Rondgang proefvelden akkerbouw (13u.)

Deze rondgang is een organisatie van de vzw PIBO-Campus.

Datum: 01.06.2016

Tijd: 13.00

Datum : woensdag 01 juni 2016
Begintijd : 13:00

2016 06 01 – Uitnodiging