PIBO : Rondgang proefvelden akkerbouw (13u.)

Deze rondgang is een organisatie van de vzw PIBO-Campus.
Datum: 7 juni 2017
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Tongeren
Datum : woensdag 07 juni 2017
Begintijd : 13:00