Erkenningen METAMITRON en CHLORIDAZON

Er is een recente wijziging gebeurd bij de erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof metamitron ‘Goltix’ bevatten. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximaal 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden wat gelijk is aan 5 l/ha ‘Goltix’. Voordien waren de meeste producten erkend aan maximaal 7 l/ha maar sinds 11/04/2019 geldt dus de maximale bovengrens van 5 l/ha voor deze producten. Deze beperking is onmiddellijk van toepassing, ook indien de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet zijn aangepast. Raadpleeg de lijst met producten waarvoor deze beperking geldt hier: https://fytoweb.be/nl/nieuws/beperking-van-het-gebruik-van-producten-op-basis-van-metamitron.

Zoals eerder aangekondigd in onze FAR memo van 2019 werd er beslist door de eigenaar van de actieve stof ‘chloridazon’ om het dossier niet te verdedigen bij her-erkenning. Op Europees niveau is er nu beslist om de chloridazon niet meer toe te laten. Volgende data dient strikt gerespecteerd te worden:

  • Uitverkooptermijn: 30/06/2020
  • Opgebruiktermijn: 30/06/2021

Deze data gelden voor alle producten op basis van chloridazon.