Bieten Bladziekten

Einde waarschuwingsdienst 2022

Deze week is er een sterke toename van velden die de drempel voor Cercospora hebben bereikt. In 58% van de velden werd de (2de) drempel voor Cercospora overschreden, kort gevolgd door roest met 47%. De drempel voor witziekte werd in 13% van de velden overschreden. Daarnaast wordt er in veel velden vergelingsziekte waargenomen.  

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Dit is de laatste week dat er waarnemingen werden uitgevoerd in het kader van de waarschuwingsdienst -bladziekten in suikerbiet en cichorei. Bijgevolg is dit dus ook de laatste week dat er een bericht zal verschijnen met informatie rond de bladziekten. In het totaal werden 538 waarnemingen doorgegeven en volgden wij zelf nog eens 29 velden op. Hierdoor kon er steeds voldoende info gegeven worden over de toename van de bladziekten in suikerbiet. In cichorei was de deelname eerder beperkt. Ook volgend jaar zullen wij beroep doen op waarnemers in suikerbiet en cichorei. Voelt u zichzelf geroepen dan kan u ons steeds contacteren op info@kbivb.be