Bewaring Teeltontwikkeling

Effect van de evolutie van het klimaat van de laatste jaren op onze suikerbietenteelt (15.01.2016)

Presentatie voorgesteld op de studieavond PIBO “Proefresultaten suikerbieten en cichorei”, gehouden op 14/01/2016, Vergaderzaal PIBO-Campus”, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
(Organisator : vzw PIBO-Campus)

 

Auteurs: Guy Legrand & André Wauters


 

Download hier de presentatie: