De eerste waarnemingen in het netwerk « bladziekten » zijn beschikbaar: er is geen fungicide tussenkomst vereist

bladziektenDe wekelijkse opvolging van de bladziekten in de bieten in ons waarnemingsveldennetwerk en in de proefvelden van het KBIVB is begonnen. Momenteel is de behandelingsdrempel voor de 4 belangrijkste ziekten niet bereikt in de opgevolgde percelen.
De evolutie van deze schadelijke bladziekten kan bekeken worden op cartografische illustraties die regelmatig worden bijgewerkt op de website van het KBIVB.
Een paar zeldzame vlekken met cercospora, ramularia en roest werden waargenomen in een beperkt aantal percelen. Vele percelen zijn aangetast door Pseudomonas wat de waarnemingen soms kan bemoeilijken. Een voorstelling is beschikbaar op de website, om u te begeleiden in het uitvoeren van de waarnemingen en in de herkenning van de bladziekten in de bieten.
Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk « bladziekten » en alleen een fungicidebehandeling uit te voeren als de drempel bereikt is.
Voor meer details, zie Fungi Memo 2016.
Een bijgewerkte grafiek van de rasgevoeligheid voor de 3 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora en roest) is toegankelijk via de cartografie. Deze grafiek vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.
De volgende tabel bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.