Bladziekten

Eerste symptomen van valse meeldauw

valse meeldauwDe allereerste symptomen van valse meeldauw (Peronospora farinosa) werden waargenomen in een proefveld van het KBIVB. De bladeren in het hart van de aangetaste planten zijn soms volledig onvolgroeid of zelfs vernietigd, met de aanwezigheid van een grijs donkerblauw mycelium. Zoals vaak waargenomen in 2014 kunnen de oudste bladeren in het bovenste gedeelte vergelen.
Er is geen enkele interventie mogelijk omdat er geen erkende fungiciden zijn in bladbehandeling tegen valse meeldauw in de bieten. De zaadbehandeling, zoals uitgevoerd in 2015 met APRON, is bedoeld om preventief te handelen. Het KBIVB is geïnteresseerd in het identificeren en documenteren van dit probleem. Mensen die deze symptomen zouden waarnemen in één van hun velden worden uitgenodigd om zo vlug mogelijk contact op te nemen met het KBIVB, via mail (info@kbivb.be) om hun contactgegevens (naam, adres, GSM nummer) door te geven.