Gewasbescherming (cichorei)

Eerste symptomen bladschimmelziekten

witziekteIn cichorei is de ziektedruk nog relatief laag. Op dit ogenblik wordt de aanwezigheid van witziekte en roest waargenomen in één enkel waarnemingsveld van het KBIVB.
De evolutie van de bladziekten in cichorei kan gevolgd worden op een cartografische illustratie beschikbaar op de website van het KBIVB.
Het is aanbevolen om de velden goed op te volgen vooraleer een behandeling uit te voeren. Wij herhalen dat :
– Een behandeling wordt aanbevolen in geval van een zichtbare en belangrijke aanwezigheid van roest of een zichtbare aanwezigheid van witziekte.
– De fungicideproducten mogen slechts toegepast worden in aanwezigheid van symptomen van bladziekten en niet preventief (IPM reglementering).
– Een behandeling is over het algemeen nutteloos voor cichorei die tot eind september zal gerooid worden.
– Eén enkele behandeling is over het algemeen voldoende in cichorei.
– De veiligheidstermijn vóór de rooi moet gerespecteerd worden; hij varieert tussen 21 en 30 dagen (lijst van de erkende fungicideproducten in cichorei).