Eerste onkruidbehandelingen in cichorei

Zelfs in droge omstandigheden konden onkruiden kiemen dus in de reeds gezaaide cichorei werd mogelijks al de eerste behandeling uitgevoerd. Let wel op dat “Boa” en “AZ 500” niet worden gebruikt in het kiemlobstadium. Ook “Safari” kan pas gebruikt bij een veldopkomst van boven de 70%. Als laatste wordt het toevoegen van “Trend” of olie best vermeden wanneer “Boa” gebruikt wordt.

De aanbevelingen omtrent onkruidbestrijding kan u terugvinden op onze website in het ‘Speciaal nummer cichorei’.