Bieten Groenbedekkers

Een periode van vorst: daar moet men van profiteren

Gezien de actuele weersomstandigheden kan men overwegen de groenbemesters die nog op sommige percelen aanwezig zijn, te vernietigen. De vorst kan voldoende zijn voor de werktuigdoorgang bij de vernietiging van groenbemesters.

Het is belangrijk dat de grond voldoende dragend is om spoorvorming te voorkomen. Spoorvorming is schadelijk voor de oppervlakkige zaaibedbereiding en later voor de groei en de beworteling van de bieten. Als de groenbemester te laat wordt vernietigd, vooral als hij sterk verhout is, zal de stikstof worden verbruikt wanneer hij wordt afgebroken, wat een tekort voor het gewas kan veroorzaken. Om problemen bij de voorbereiding en het zaaien van de bieten te voorkomen, moet men vermijden dat er grote resten aan het oppervlak achterblijven.

Als er te veel sneeuw ligt (meer dan 5 cm), is het beter te wachten tot die verdwenen is. Het sneeuwdek is een goede isolator die zowel de verharding van de bodem en daardoor de draagkracht vermindert. Bij de inwerking door ploegen is het raadzaam de sneeuw niet in de grond in te werken. Het zal langer duren voordat sneeuw die in de bodem is ingewerkt smelt dan wanneer zij aan de oppervlakte blijft liggen. Men loopt dan het risico om nog sneeuw aan te treffen tijdens de bodembewerking in het voorjaar.

Verschillende strategieën kunnen ingezet worden bij de vernietiging van groenbemesters:

De doorgang van een hakselaar vermindert de omvang van plantenresten en versnelt de afbraak. Dit kan gebeuren met een klepelmaaier, cirkelmaaier of een messenwals. De messenwals zorgt voor een hogere verwerkingscapaciteit op het terrein.

Ploegen kan worden overwogen als de groenbedekking beperkt is. Een voorafgaande doorgang met een hakselaar verkleint de grootte van de groenbedekking en vergemakkelijkt de inwerking. Voorkom dat er zich te veel resten op de bodem van de ploegvoor opstapelen. Het geniet de voorkeur wat tijd te laten tussen de vernietiging en de inwerking van de groenbemester, aangezien dit de afbraak versnelt.

De passage van een cultivator kan de groenbedekking vernietigen. Daarom geniet het de voorkeur een schijveneg te gebruiken om verstoppingen te voorkomen en de plantenstengels af te snijden. De resten zullen snel afgebroken worden door de vermenging van de groenbemester en de bodem.

De doorgang van een wals type “Cambridge” maakt de stengels broos en verhoogt de werking van vorst.