Rooi & Laden (cichorei)

Een druk proefjaar voor de cichoreiteelt ! (De Bietplanter januari 2011)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van januari 2011

In de editie van april 2010 werd in de Bietplanter een overzicht gegeven van de proeven en activiteiten (proefveldbezoeken, demoplatformen en waarschuwingsdienst cichorei ) die dit jaar in het kader van het PVBC werden georganiseerd rond de teelt van cichorei. Er werden labo- en veldproeven aangelegd rond de volgende thema’s: zaad en rassen, onkruidbestrijding, bladziekten, bodeminsecten, invloed van oogsttijdstip op bewaring en kwaliteit maar ook het thema rooiwerktuigen kwam aan bod. In deze speciale editie cichorei zullen de proeven van 2010 rond het rooimaterieel onder de loep worden genomen. Ook een evolutie in de teelt van cichorei namelijk de ontwikkeling van een variëteit resistent aan het herbicide Safari zal worden besproken.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: