Bemesting

Denk eraan om de pH van uw bietenpercelen te controleren

De suikerbiet is een plant die gevoelig is voor een te lage pH (pH < 6). De verzuring van landbouwgrond is een natuurlijk en continu proces. De bekalking moet dus regelmatig zijn (onderhoudsbekalking) om een juiste pH te handhaven. Dit kan bereikt worden met producten met tragere werking (slib, gemalen kalksteen). Indien de pH zeer laag is en het probleem snel moet opgelost worden, zal men producten moeten gebruiken met een snelle oplosbaarheid (kalk, fijn gemalen kalksteen).
!!! Opname van boor kan geblokkeerd worden door een te hoge bekalking vlak voor de bietenteelt.