Bieten Teeltontwikkeling

De zaai van het bietenareaal is bezig

De eerste bieten zijn gezaaid tussen 7 en 13 maart. Minder dan 1% van de bieten werden in de week van 7 maart gezaaid.

Op basis van de laatste schattingen door de Tiense Suikerraffinaderij, daterend van 21 maart, is bijna 13% van het bietenareaal gezaaid. Op hetzelfde moment, schat Iscal Sugar dat 5% van de zaai gerealiseerd is, voornamelijk geconcentreerd in de zware Polders.