De zaai is echt van start gegaan dit weekeinde!

Op zondagavond was 7.5% van het totale areaal aan suikerbieten in België ingezaaid. Deze cijfers komen voort uit schattingen uitgevoerd door Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij. Gezien de goede klimatologische omstandigheden bij het begin van deze week zet de zaai zich verder in het merendeel van de regio’s.

De vroegste zaai gebeurde vooral in de polders aan de Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide) op gronden die werden klaargelegd voor de winter. De eerste percelen werden ingezaaid tussen 2 en 6 maart en het opkomstpercentage is daar momenteel ongeveer 80%. Op percelen gezaaid rond 25 maart is het waargenomen opkomstpercentage iets hoger. De eerste onkruiden worden eveneens waargenomen op deze percelen.