Bieten Bladziekten

De toestand van vergelingsziekte na dit eerste jaar zonder neonicotinoïde in de zaadomhulling van suikerbieten (Bietplanter november 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van november 2019

Drie neonicotinoïden werden in april 2018 op Europees niveau verboden. Ondanks dit verbod
was het mogelijk om dit jaar in België met neonicotinoïden behandelde zaden te zaaien.
De Europese verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
voorziet het toekennen van een 120-dagenregeling voor een beperkt en gecontroleerd
gebruik, en indien de bedreigde teelt niet met andere redelijke middelen kan worden
beschermd. Een dergelijke erkenning werd verleend voor de zaai van met neonicotinoïden
behandeld suikerbietenzaad.

Auteur: Kathleen Antoons


Het volledige artikel kan je hier downloaden.