De sleutelelementen van een opbrengstverhoging van suikerbieten (Bietplanter december 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van december 2015

Met het aangekondigde einde van de quota, zullen de landbouwers en de industrie concurrerend moeten zijn ten opzichte van andere bronnen van suiker (suikerriet, isoglucose, …). De enige manier om dit doel te bereiken is de productie per hectare snel te verhogen, zelfs al zit België nu in de top 3 van de Europese producenten! Deze verhoging mag echter niet ten koste gaan van de rendabiliteit van de teelt en zal moeten passen in de bindende context van
milieueisen die we kennen.

 

Auteur: Jean-Pierre Vandergeten


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: