Bieten Teeltontwikkeling

De opkomsten zijn traag

Voor de bieten die in de week vóór Pasen zijn gezaaid, komen de bieten op, maar de opkomst is zeker nog niet volledig. De bieten die in het begin van de week zijn gezaaid, hebben geprofiteerd van een paar warmere dagen en zijn over het algemeen al verder ontwikkeld. De zaai van het Paasweekend is daarentegen snel aangetast door de koude temperaturen (met sneeuw) en de kieming en opkomst zijn vertraagd. Soms wordt een lichte korst waargenomen.

De tellingen van deze week in het waarnemingsnetwerk geven 7% velden met meer dan 85% opkomst, 28% velden tussen 60 en 85% en 65% velden met minder dan 60% opkomst. In totaal werden waarnemingen verricht in 46 percelen.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart “Opkomst bieten