Bodembewerking

De niet-kerende grondbewerking (NKG) toegepast op de suikerbiet (Landbouwleven, augustus 2014)

fragment uit het artikel verschenen in Landbouwleven van augustus 2014

Aanvankelijk was het doel van het niet-ploegen het vereenvoudigen van de bodembewerking om de kosten te beperken, de teeltresten aan de oppervlakte houden en tevens de erosie door het water en de wind beperken. Sinds de jaren tachtig werden in ons land veel studies uitgevoerd om deze technieken zo goed mogelijk toe te passen aan de suikerbiet. De onderzoekers en pioniers kwamen zeer snel tot het besluit dat een aantal basisregels absoluut moest worden nageleefd voor het slagen van de techniek en de opbrengsten verder te doen stijgen. Kunnen we verder gaan en gebruikmaken van meer gerichte technieken, zoals strip till?

 

Auteurs: Jean-Pierre Vandergeten & Christian Roisin


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: