Bieten Teeltontwikkeling

De bietenzaai is eindelijk echt begonnen!

Afgelopen zondagavond werd 27% van het totale suikerbietenareaal in België ingezaaid. Deze cijfers zijn afkomstig van schattingen uitgevoerd door Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij.

Voor Iscal Sugar is ongeveer 21% van de bieten gezaaid, voornamelijk op de zware gronden van de kustpolders, de regio Eeklo en de Schelde.

Voor de Tiense suikerraffinaderij is ongeveer 30% van hun oppervlakte gezaaid.

De bieten die eind februari zijn gezaaid, bevinden zich momenteel in het kiemlob-stadium.