Bewaring Bieten

De afdekking met Toptex verbetert de bewaring en de reiniging van de bieten

Toptex zeilen die correct geplaatst zijn op een hoop met driehoekige vorm en goed aangespannen, verminderen de indringing van regenwater in de hoop met meer dan 90%. De afdekking met Toptex laat een luchtcirculatie in de hoop toe en droogt de bietenhoop hetgeen de efficiëntie van de reiniging bij het laden en de bewaring verbetert.

De interprofessionele akkoorden voor afdekking zijn verschillend voor elke suikerfabriek. Vanaf 15 november verplichten de interprofessionele akkoorden voor bieten geleverd aan de Tiense Suikerraffinaderij een afdekking met een geotextiel (Toptex) voor de bietenhopen te leveren vanaf 1 december. Voor Iscal wordt de vraag van afdekken door de Industrie gecommuniceerd. Om een efficiënte reiniging van de bieten te bekomen moet het dekzeil minstens 10 à 14 dagen op de hoop behouden worden.

Het afdekken en vasthechten van het dekzeil kan mechanisch gebeuren. Deze manier is de meest eenvoudige en effectieve methode (voor zover men met een tractor rond de hele hoop kan gaan). Informeer u bij uw bietensyndicaat of uw landbouwkundige naar het bestaan van loonwerkers of machines die mechanisch de Toptex dekzeilen kunnen plaatsen (en verwijderen) of vasthechten met een schijf. Indien niet mechanisch bevestigd, moet men voldoende ballast gebruiken op ze perfect gespannen tegen de oppervlakte van de hoop te houden. Opgelet, gebruik nooit grond als ballast.