Bieten Onkruid

Controleer de staat van de bieten en de aanwezige onkruidflora en pas uw FAR behandeling aan aan het perceel

De onkruidbestrijding loopt niet overal even vlot. Sommigen werden verrast door de snelle ontwikkeling van bieten en van onkruiden, soms kan men melganzevoet en uitstaande melde in het 2 tot soms 4 blad stadium zien. Ook wordt veel perzikkruid, varkensgras en een hele resem andere onkruiden gesignaleerd. Op een groot aantal percelen had de eerste FAR behandeling een goede werkzaamheid indien ze tijdig werd uitgevoerd. Op sommige percelen zijn er ook wat selectiviteitsproblemen door te behandelen op bieten die snel groeiden en dus een dunne waslaag hadden op hun bladeren, daarbij kwam dat er soms wat schade van aardvlooien aan de bieten was.

Door de overvloedige regens (soms tot 40 mm) en lokale hagelbuien zijn de bieten soms tegen de grond gekleefd, het blad gekwetst of de stengel gebroken, dit vooral in het midden en het oosten van het land. Voer geen FAR behandelingen uit op beschadigde bieten, wacht enkele dagen af tot ze zich herstellen. Zodra de bieten hersteld zijn en het veld toegankelijk is, dient verder gegaan te worden met de FAR behandelingen. Onze bodemherbiciden zullen op een vochtige bodem een goede werking hebben, ‘Goltix’ is altijd selectief maar let op met andere bodemherbiciden zoals ‘Pyramin’ aan hogere doseringen. Pas de dosissen van de FAR componenten aan het stadium van de onkruiden en de bieten. U kan onze adviezen terug vinden in de FAR Memo 2018.