Zaad

Controle van het suikerbietenzaad door het KBIVB : een kwaliteitsgarantie voor de gebruiker (Bietplanter mei-juni 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei-juni 2015

Sinds vele jaren is het KBIVB gemachtigd door de Suikerfabrieken en zijn Raad van Bestuur om de zaadkwaliteit van de in België op de markt gebrachte bieten te controleren.
De handel in bietenzaad wordt geregeld door de Europese Richtlijn 2002/54/CE van de Raad van 13 juni 2002 inzake het in de handel brengen van bietenzaad. Voor alle commercieel zaad bestaat er een Europese certificering die de kwaliteit van het ras garandeert (blauw label op de zaaddoos). Nochtans heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB in 1998 een « lastenboek voor het in de handel brengen van éénkiemig genetisch en omhuld suikerbietenzaad » aangenomen via de Belgische suikerfabrieken die veeleisender zijn dan de Europese normen.
Dit lastenboek is bedoeld om de nieuwe minimale eisen te omschrijven die gevraagd worden aan de zaadhandelaars inzake kwaliteit kiemkracht, kalibers, actieve stoffen, … en de methodologie en protocollen van de gebruikte testen te beschrijven. Dit lastenboek werd meerdere malen aangepast, waarvan de laatste keer in februari 2013. Het KBIVB werd opdracht gegeven door de Raad van Bestuur om de nodige testen uit te voeren.

 

Auteur: André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: