Bodembewerking & Zaai (cichorei) Teeltontwikkeling (cichorei)

Cichorei telen is niet gemakkelijk, maar uw moeite wordt beloond ! (De Bietplanter maart 2012)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van maart 2012

Cichorei telen is een kunst! Hoewel de ervaren cichoreiteler zich daar al lang van bewust is wordt de teelt nog te vaak vergeleken met die van de suikerbiet. Het is echter zo dat elke handeling die niet optimaal is tijdens de teelt van cichorei duur betaald wordt in termen van rendement. De plant is veel gevoeliger voor suboptimale omstandigheden dan de suikerbiet die toch robuuster is. De doelstelling van dit artikel is een kort overzicht te geven van de belangrijkste factoren die bij de aanvang van een nieuw cichorei teeltseizoen de kansen op een succesvolle teelt doen toenemen. We overlopen de verschillende factoren in een min of meer chronologische volgorde. We gaan van start bij de keuze van het perceel en andere najaars‐ en winteractiviteiten en we volgen verder het teeltverloop tot en met het zaaien van de cichorei. Dit artikel kwam tot stand door samenwerking binnen het kader van het PVBC (Programma Voorlichting Bieten Cichorei), met speciale dank aan de heer Jos Piffet voor zijn professionele inbreng.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: