Bladziekten

Cercospora en roest hervatten hun ontwikkeling in de bieten, 3 tot 4 weken na de eerste behandeling

Drie tot vier weken na de eerste fungicidebehandeling in de bieten, wordt er regelmatig een hervatting van de ontwikkeling van roest en cercospora waargenomen in de percelen van het waarschuwingsnetwerk.
Voor de behandelingen van eind juli – begin augustus, is de tweede behandelingsdrempel in 9 op de 11 velden bereikt. Voor de eerste behandelingen die later werden uitgevoerd, is de tweede behandelingsdrempel bereikt in slechts 3 op de 11 velden.
Wij raden u aan om uw percelen te inspecteren en slechts een fungicidebehandeling uit te voeren indien de behandelingsdrempel bereikt is (20 % voor cercospora en 30 % voor roest) en u uw bieten rooit na 10 oktober.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Enkele raadgevingen:

  • Een herhalingsbehandeling kan slechts overwogen worden indien de rooi voorzien is na 10 oktober.
  • Een herhalingsbehandeling is slechts gerechtvaardigd indien de behandelingsdrempel (drempel bepaald voor de periode na 20 augustus) bereikt is:
Ziekte Behandelingsdrempel (vanaf 20 augustus)
Cercospora 20% aangetaste bladeren
Ramularia
Witziekte 30% aangetaste bladeren
Roest
  • Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten (zie tabel in Fungi Memo).
  • Het is aangeraden om te veranderen van actieve stof(fen) indien een tweede behandeling gepland wordt
  • Respecteer de veiligheidstermijn: de keuze van het fungicide moet rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen.

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.