Bieten Bladziekten

Cercospora aanwezig in het merendeel van de percelen

De kaart is opnieuw bijgewerkt. Cercospora is nu aanwezig op bijna 70% van de percelen die in het waarnemingsnetwerk worden opgevolgd. De tweede drempel is voor de eerste maal bereikt op 3 percelen. Als gevolg van de verbetering van de weersomstandigheden is het aantal uitgevoerde behandelingen aanzienlijk toegenomen. De aanwezigheid van witziekte is stabiel gebleven, terwijl de waarnemingen van roest zijn toegenomen. Er was zeer weinig ramularia.

Ter herinnering: zodra een behandeling werd toegepast, moeten de wekelijkse waarnemingen na 3 weken worden herhaald. Observeer hiervoor zorgvuldig 50 bladeren die willekeurig uit het veld zijn genomen. Pas als de drempel is bereikt, wordt behandeling aanbevolen.

De drempel voor de vier belangrijkste ziekten zijn als volgt:

  • Cercospora of Ramularia : 5% aangetaste bladeren;
  • Witziekte of roest : 15% aangetaste bladeren.

 U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.