Juli-augustus 2019 : gezondheidsproblemen in het gewas (cichorei)

Waarnemingsveldennetwerk van het KBIVB voor de cichoreiteelt in 2019

Legende van de bijgewerkte gegevens :
– CTWXXXX = code waarnemingsveld;
PB = Poncho Beta; CF = Cruiser&Force;
— = geen behandeling; ?? = geen gegevens
– xx/xx = Waarnemingsdatum of behandelingsdatum
Legende van het symbool in een derde cirkel :
Elk derde van een cirkel komt overeen met één van de 3 voornaamste
bladziekten van de cichorei volgens de volgende opstelling :

Legende van de kleuren voor elk derde van een cirkel :
– Groen : Afwezigheid van de overeenkomstige ziekte
– Geel : Aanwezigheid van de overeenkomstige ziekte,
behandelingsdrempel niet bereikt
– Rood : Aanwezigheid van de overeenkomstige ziekte,
behandelingsdrempel bereikt
Legende van het centraal cijfer :
– 1 : Behandelingsdrempel bereikt voor de eerste behandeling

De kaart van de waarnemingsvelden wordt meerdere keren per week bijgewerkt op basis van de gegevens doorgestuurd door de waarnemers.
(klik op het icoontje voor de geactualiseerde gegevens van het betreffende veld)