Bodembewerking

Bodembewerking in suikerbieten

strip-tillMaandag 13 juni 2016 – 13u00 – Walshoutem.
De nieuwe erosiewetgeving schuift verschillende (nieuwe) teelttechnische maatregelen naar voor. In deze proef worden enkele mogelijkheden (strip-till, verschillende vormen van niet-kerende bodembewerking en ploegen) met elkaar vergeleken en besproken. Enkele machines zijn ter bespreking aanwezig.
Meer info: Ronald Euben (0472/36.21.54 – r.euben@irbab.be).
Een agenda van demonstraties georganiseerd door het KBIVB of waaraan het KBIVB deelneemt is beschikbaar op onze website.
Uitnodiging.