Gewasbescherming (cichorei)

Boa ontvangt een 120 dagen regeling voor toepassing in de cichoreiteelt

Het product BOA (penoxsulam 20 g/l, OD) heeft vanaf 1 april tot en met 29 juli 2018 een tijdelijke erkenning voor toepassing in cichorei (en witloof) voor de bestrijding van breedbladige onkruiden. Dankzij de steun van de sector (PVBC, groep Fyto cichorei) en de praktijkgerichte proeven kon deze regeling tot stand komen.

Het product is als volgt erkend: 0.75 l/ha mag gefractioneerd toegepast worden met max. 0.375 l/ha per toepassing. Het erkende toepassingsstadium is vanaf het kiemlobstadium van de cichorei tot maximaal het 6 blad stadium van de cichorei. De risicobeperkende maatregelen zijn het respecteren van een minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek. Een veiligheidstermijn van 120 dagen is van toepassing.

Aangezien BOA een 120 dagen regeling ontving van 1 april t.e.m. 29 juli 2018 wil dit zeggen dat het product na deze periode als een niet-bruikbaar gewasbeschermingsmiddel moet beschouwd worden en dus als dusdanig behandeld dient te worden. Het moet dus na deze periode bij de NBGM geplaatst worden in uw fytolokaal om te voldoen aan een controle door het FAVV. Er wordt om de 2 jaar – telkens in de oneven jaartallen (dus niet in 2018) een omhaling van NBGM voorzien door AgriRecover.

Boa behoort tot de familie van de sulfonamides, een ALS-herbicide dus. Het is een na-opkomst herbicide dat in elk schema kan worden ingepast vanaf 1 tot 4-6-blad. Het product werkt uitstekend op kruisbloemigen (herderstasje, varkenskers, (knop)herik en koolzaadopslag), composieten (knopkruid, kamille, kruiskruid) en nachtschadefamilie (zwarte nachtschade en doornappel). Daarnaast heeft Boa ook nog een goede werking op jonge melganzevoet (kiemlobstadium), bingelkruid en papegaaiekruid. Zeer belangrijk voor regio’s met zware bezetting van varkenskers is dat het product een goede werking heeft op dit onkruid (jong stadium). Boa heeft naast een sterke contactwerking ook een goede nawerking tegen late kiemers.

Het product dient gefractioneerd toegepast te worden en de dosis wordt gradueel opgebouwd (bijvoorbeeld 100-150-200 ml). De maximale geadviseerde dosis is 0,6 l/ha. Hogere dosissen op grote onkruiden zijn niet altijd effectief, fractioneren en behandelen op jonge onkruiden geeft de grootste efficiëntie. Behandel daarom de onkruiden in een jong stadium, in volle groei en behandel op regelmatige tijdstippen (7-8 dagen), zelfs al zijn de typische ALS-symptomen op de onkruiden nog niet zichtbaar.

Bij het toepassen van Boa wordt bij voorkeur rekening gehouden met volgende adviezen:

  • product kan ingezet worden zodra er per meter 6 à 7 cichoreiplanten zijn in het 1-blad stadium;
  • melganzevoet die ontsnapt aan de Bonalan moet in een jong stadium, kiemlobstadium bestreden worden;
  • Boa is een OD-formulering, toevoeging van Trend wordt niet aanbevolen. In het 1-2 blad stadium kan eventueel 0,5 l/ha Legurame toegevoegd worden voor een uitvloeiend effect;
  • het toepassen van Boa in zeer vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld voor onweer) kan leiden tot een sterkere remming van het gewas, dit is vooral het geval voor cichorei in het 1 blad stadium;
  • Boa is niet selectief voor bieten en dus kan drift naar een aangrenzend perceel tot plantenverlies van bieten leiden.

Boa kan worden gemengd met andere contact- en bodemherbiciden voor een compleet spectrum zonder selectiviteitsproblemen. Mengingen met CIPC en Tramat worden voorlopig echter niet aanbevolen aangezien hier nog onvoldoende ervaring mee is. Bij mengingen van Boa met ‘Frontier’ en/of ‘Dual Gold’ mag de gecombineerde dosis van 0,4 l/ha van deze laatsten niet overschreden worden.

Voor specifieke informatie omtrent uw percelen kan u steeds contact opnemen met uw respectievelijke landbouwkundige dienst of met de handelaar in uw buurt.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart van de waarnemingsvelden waar, bij de opmerkingen van elk veld, de datum van de zaai en de opkomst werden opgenomen.