Onkruid

Blijf alert voor uw onkruidbestrijding en voeg herbiciden met nawerking toe vanaf het 4 blad stadium

onkruidenHoewel de temperaturen daalden is het noodzakelijk om de opkomst van onkruiden (en bieten) in uw velden te controleren. In de praktijk is het ontwikkelingsstadium van de bieten, afhankelijk van de zaaidatum, verspreid tussen het kiemlobstadium en het 4-6 blad stadium. Voor de eerst gezaaide percelen (bieten min. 4 blad stadium) is het noodzakelijk om te starten met het gebruik van producten die nawerking toevoegen aan de FAR. Voor de meerderheid van deze percelen is de onkruidbestrijding goed, in sommige velden is het echter noodzakelijk corrigerende behandelingen uit te voeren (FAR Memo 2016). Voor minder ontwikkelde bieten alsook in geval van aardappelopslag of in aanwezigheid van duist, blijven de algemene raadgevingen van verleden week geldig.
Vanaf het 4-(6) blad stadium van alle bieten is het noodzakelijk om bodemherbiciden toe te voegen aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen. Producten zoals Frontier Elite (max. 1 l/ha totaal), Centium (max. 0,2 l/ha totaal) of type ‘Dual Gold’ (max. 1,3 l/ha totaal) kunnen hiervoor ingezet worden.
Vanaf het 4-(6) blad stadium van de biet kan Centium ingezet worden (0,05 l/ha = 50cc) of nog efficiënter de combinatie Centium-Frontier Elite (50cc Centium + 0,3 l/ha Frontier Elite) kan toegevoegd worden aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen op percelen met melganzevoet en/of bingelkruid.
Centium heeft ook een goede nawerking tegen hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras en zwarte nachtschade. De werking van Centium op uitstaande melde is onvoldoende, daarom adviseren wij om Goltix (0,3-0,5 kg/ha, Goltix WG) in het FAR mengsel te behouden indien uitstaande melde ook aanwezig is.
Let er bij het gebruik van Centium op om:

  • geen Centium te mengen met ‘Venzar’, Avadex480 of grassenmiddelen;
  • Centium of Centium-Frontier Elite niet te combineren met hoge dosissen ‘Betanal’ en ‘Tramat’ om het voorkomen van witverkleuringen te beperken;
  • Centium mag wettelijk niet gemengd worden met ‘Pyramin’ of ‘vloeibare Goltix’;
  • een interval van 5 dagen te respecteren tussen de toepassing van een grassenmiddel en Centium.

U kan meer informatie vinden over het gebruik van Centium in de onkruidbestrijding in de FAR Memo 2016.
U kan ook 0,15 l/ha Venzar500SC toevoegen aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen. Dit product zal voornamelijk gekozen worden in aanwezigheid van bingelkruid of kruisbloemigen, maar het kan eveneens de werking op veelknopigen (vb. varkensgras) en hondspeterselie verbeteren. Opgelet bij het gebruik van dit product op lichte bodems en in natte omstandigheden.