Bladziekten: witziekte blijft zich verder ontwikkelen in de bieten

50% van de percelen uit het netwerk van de waarnemingsvelden hebben afgelopen twee weken de behandelingsdrempel voor één van de ziekten bereikt.

Witziekte is de enige ziekte die zich momenteel erg snel ontwikkelt. Afhankelijk van het perceel en de variëteit kan het niveau van de uitbraak verschillen.

Cercospora kent een tragere ontwikkeling op dit moment. Deze ziekte is voornamelijk aanwezig in het oosten van het land.

We raden u aan om uw percelen regelmatig te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk, en te behandelen wanneer de behandelingsdrempel voor een van de bladziekten is bereikt.

Gezien de voorspelde weersomstandigheden voor de komende dagen moeten de fungiciden best zo vroeg mogelijk in de ochtend met minimaal 200 l/ha water worden toegepast. Op die manier kan er nog geprofiteerd worden van de lagere temperaturen en de dauw op de bladeren. Fungiciden nooit aanbrengen op verwelkt loof en/of tijdens hoge temperaturen.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt.

Hoe witziekte waarnemen?

Witziekte kan enkel worden waargenomen op een droog blad door het blad tegen het licht te houden onder een hoek. De eerste infecties (= sterstadium) zijn niet goed zichtbaar. In een later stadium zal zich aan weerszijden van het blad een witachtige schimmelpluis ontwikkelen.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.

Om het risico op resistentie te verkleinen, moet men:

  • Een fungicide of een mengsel van fungiciden kiezen dat doeltreffend is tegen de verschillende aanwezige bladziekten;
  • Behandelen in de volledige erkende dosis, om een goede nawerking te garanderen;
  • Behandelen wanneer de behandelingsdrempel bereikt is;
  • Behandelen bij goede temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden (200l/ha water, ’s ochtends op niet-verwelkte bieten);
  • Onnodige behandelingen vermijden. Een te vroege behandeling is nooit rendabel.

De behandelingsdrempel:

Een blad wordt als aangetast beschouwd van zodra één enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) uit de middelste bladkroon, en niet op oudere of jongere bladeren.

 

 Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast

(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast

(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Roest

 

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste een van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te passen.

Voor meer details, zie Fungi Memo 2018.