Bieten Bladziekten

Bladziekten in suikerbieten: verdere evolutie van roest, ontwikkeling van cercospora

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen een verdere evolutie van roest, maar ook dat meerdere velden de drempel voor cercospora sinds einde vorige week bereikt hebben.

Indien u nog geen fungicidebehandeling hebt uitgevoerd adviseren we u om observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven.

 

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 15/8)

Behandelingsdrempel (na 15/8)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

20 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren

30 % aangetaste bladeren

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden werd uitgevoerd, adviseren wij om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Het is belangrijk dat de fungicidebespuiting uitgevoerd wordt in goede omstandigheden van luchtvochtigheid, met voldoende water, en niet tijdens de hitte.

In het kader van het project “BetaProtech”, gesubsidieerd door de SPW, bestudeert het KBIVB het model “cercospora” dat ontwikkeld is in samenwerking met de Universiteit van Luik en AgrOptimize. Dit model moet toelaten om de gunstige incubatieomstandigheden te bepalen om de infectie door cercospora te voorspellen.