Bieten Bladziekten

Bladziekten in suikerbieten: lichte progressie van de bladziekten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen een trage evolutie van cercospora. Witziekte en roest zijn ook aanwezig maar blijven beperkt. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden is gebeurd, of als nog geen enkele behandeling werd uitgevoerd, adviseren wij om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren.

Een bespuiting rechtvaardigt zich enkel als :

  • de schadedrempel bereikt is voor cercospora
  • de rooi voorzien is na 15 oktober.
  • op rassen gevoelig voor bladziekten.

Indien een tweede bespuiting blijkt nodig te zijn, moeten de werkzame stoffen worden afgewisseld, met inachtneming van hun werkingswijze.

 

Ziekte

Behandelingsdrempel (na 15/8)

Cercospora

Ramularia

20 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

30 % aangetaste bladerenD