Bieten Bladziekten

Bladziekten in suikerbieten: einde van de waarschuwingsdienst

De waarschuwingsdienst omtrent de bladziektes eindigt deze week.

Cercospora ontwikkelt zich langzaam en daardoor blijft de druk relatief laag. Symptomen van roest zijn op veel percelen waargenomen. Een fungicidebehandeling wordt echter niet meer aanbevolen, omdat late behandelingen na 15 september niet meer rendabel zijn.