Cichorei Gewasbescherming (cichorei)

Bladziekten in cichorei: Aanwezigheid van witziekte

Momenteel zijn symptomen van witziekte zichtbaar in cichorei percelen. Het wordt aanbevolen om de velden waar te nemen en om een bespuiting uit te voeren indien nodig met een erkend product aan de erkende dosis. Een fungicide behandeling rechtvaardigt zich enkel voor percelen die na 15 oktober gerooid worden.

Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei.