Bieten Bladziekten Plantenbescherming

Bladziekten in bieten: lichte progressie van cercospora

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen een verdere evolutie van cercospora. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Indien u nog geen fungicidebehandeling hebt uitgevoerd, adviseren we u om observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. Vanaf half augustus zijn de schadedrempels voor de bladziekten hoger. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven.

Ziekte

Behandelingsdrempel (na 15/8)

Cercospora

Ramularia

20 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

30 % aangetaste bladeren

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden werd uitgevoerd, adviseren wij om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren. Een tweede bespuiting rechtvaardigt zich enkel als de schadedrempel bereikt is en alleen als de rooi voorzien is na 15 oktober. Indien een tweede bespuiting blijkt nodig te zijn, moeten de werkzame stoffen worden afgewisseld, met inachtneming van hun werkingswijze.