Bieten Bladziekten

Bladziekten blijven aanwezig op de bietenpercelen

Verschillende velden werden al éénmaal behandeld met fungiciden waardoor het aantal waargenomen velden beperkt is. Roest en Cercospora werden deze week veel waargenomen, gevolgd door witziekte en in beperkte mate Ramularia. 55% van de velden behaalde deze week de drempel voor Cercospora.

We raden u aan waarnemingen uit te voeren alvorens te spuiten. Waarnemingen voer je uit door 50 bladeren van willekeurige planten te plukken en na te kijken op de aanwezigheid van symptomen. De drempel voor de vier belangrijkste ziekten zijn als volgt:

Cercospora of Ramularia : 5% aangetaste bladeren;

Witziekte of Roest : 15% aangetaste bladeren.

Als u al een behandeling heeft uitgevoerd, is het belangrijk 3 weken na de bespuiting de waarnemingen te hervatten aangezien de nawerking van het gespoten product ten einde loopt. Bij de observaties worden de levende vlekken en puistjes in rekening gebracht. Voor Cercospora betekent dit vlekken met zwarte puntjes met daarop wit pluis afkomstig van de sporen.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.