Bieten Bladziekten

Bladziekten blijven aanwezig op de bietenpercelen

Na de fungicidebehandeling meer dan 2 weken geleden werd nu in veel velden terug een waarneming uitgevoerd. In het totaal werden 59 velden waargenomen waarvan 34% de drempel voor roest hebben overschreden en 31% de drempel voor Cercospora. De drempel voor witziekte werd in 16% van de velden overschreden. Ramularia werd niet waargenomen.

Cercospora of Ramularia : 20% aangetaste bladeren;

Witziekte of Roest : 30% aangetaste bladeren.

Als u al een behandeling hebt uitgevoerd, is het belangrijk 3 weken na de bespuiting de waarnemingen te hervatten aangezien de nawerking van het gespoten product ten einde loopt. Bij de observaties worden de levende vlekken en puistjes in rekening gebracht. Voor Cercospora betekent dit vlekken met zwarte puntjes met daarop wit pluis afkomstig van de sporen.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.