Bewaring

Bewaring van bieten op lange termijn en bescherming van bietenhopen tegen vorst : herhaling aandachtspunten (Bietplanter oktober-november 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober-november 2015

Indien u bieten, te leveren tussen midden november en midden januari, het best wil bewaren op lange termijn, dan moeten het bieten zijn die:
– in een goede gezondheidstoestand verkeren: velden met problemen van wortelrot (rhizoctonia bruinwortelrot of violetrot, boorgebrek, wortelstengelaaltje, …) moeten in het begin van de campagne gerooid worden. Deze bieten kunnen niet correct bewaard worden op lange termijn.
– correct gerooid werden:
– in uw aanwezigheid, en in goede rooiomstandigheden: het best schuift men de rooi enkele dagen vooruit wanneer de dagen nog gunstig zijn eerder dan hem uit te stellen en op het einde van de campagne geconfronteerd te worden met meer schadelijke rooiomstandigheden voor de bodem, de bieten en de bewaring op lange termijn,
– met een minimum aan wortelschade: dit wil zeggen met een normale of minimum ontkopping (maar zonder bladstelen), met weinig kwetsuren en vooral met een wortelpuntbreuk lager dan 4-6 cm diameter (3 vingers),
– voor de eerste vorstperiodes: vorstperiodes zijn theoretisch mogelijk vanaf 15/11 in het Centrum en het Zuiden van het land of vanaf 01/12 in het Noorden van het land.
– opgeslagen zijn:
– op een aangepaste opslagplaats en toegankelijk voor het laden met siloreinigers (buiten vochtige zones, met voldoende vrije ruimte en op bepaalde afstand van een verharde weg),
– in een goed door de wind verluchte hoop (weinig grondtarra, geen loof noch onkruid), zeer goed beschermd tegen regen (dank zij een afdekking met geotextiel van het type Toptex, voldoende aangespannen en bevestigd) en vooral beschermd tegen vorst (met een bijkomende afdekking met een plastiek dekzeil, winddicht).

 

Auteur: Guy Legrand


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: