Rooi & Laden

Bewaring, laden en reinigers : essentiële ligging van hopen

reinigerAlgemene raadgevingen :
– de bewaarplaats is uiterst belangrijk. Kies vlakke en effen plaatsen, vrij van stenen. Ideaal zijn vooraf gemaaide met gras bezaaide oppervlakten of niet-ontstoppelde plaatsen;
– verwaarloos de kwaliteit van de rooi niet ! Men moet een goed compromis vinden tussen de verliezen door wortelbreuk en grondtarra. Des te minder aarde in de hoop des te minder aarde er zal zijn na reiniging;
– overschat de verliezen bij reiniging niet ! De proeven van het KBIVB hebben aangetoond dat deze gemiddeld 550 kg wortels per hectare bedragen (dit is 3 tot 4 keer minder dan de verliezen bij de rooi). Zij zijn geconcentreerd op een klein oppervlak, waardoor men een vertekend beeld krijgt;
laat de hoop opdrogen gedurende meerdere dagen om een goede reiniging te bekomen.

Om een goede werking van de reinigers met opnametafel te verzekeren moet men het schema hieronder respecteren.

machine_10m_nl

Opgepast :
de breedte van de hoop moet altijd minder dan 0,5 m ten opzichte van de opnametafel zijn ! Indien de hopen in een bocht liggen, is het aangeraden op de breedte van de hoop te verkleinen;
– de bieten in de diepe wielsporen zijn verloren;
– blijf minstens 1 m van de rand van de weg om stenen te vermijden.