Bestrijding vergelingsziekte – Erkende insecticiden in bieten in 2023

Sinds het verbod op neonicotinoïden en bij gebrek aan andere doeltreffende alternatieven op dit moment, heeft het KBIVB een 120 dagenregeling aangevraagd voor het gebruik van bladinsecticiden ter bestrijding van groene bladluizen en dus ter bestrijding van virale vergeling. Net zoals in 2022 is Teppeki, een erkend product, uiteraard toegelaten, evenals Movento door middel van een derogatie. In 2023 is Gazelle ook toegelaten, maar pas vanaf het BBCH31-stadium (zie onderstaande tabel). Closer/Sequoia daarentegen is niet meer toegelaten voor het seizoen 2023. Hieronder vindt u de 3 beschikbare insecticiden voor dit seizoen en de verschillende stadia waarin u ze kunt gebruiken.

Voor Movento zijn 2 toepassingen aan 0,75 l/ha toegestaan, maar een dosis van 0,45 l/ha wordt aanbevolen.

Commerciële naam

Actieve stof

Erkend/ Toegestaan

Aanbevolen dosis

Stadium toepassing

Teppeki

Flonicamid

Erkend

0.14 kg/ha

(1 toepassing)

Vanaf 2-bladstadium (BBCH12)

Movento/Batavia

Spirotetramat

Toegestaan van 17/03/23 tot 14/07/23

0.45 l/ha

(2 toepassingen)

Vanaf 2-bladstadium (BBCH12)

Gazelle/Antilop/

Insyst

Acetamiprid

Toegestaan van 17/03/23 tot 14/07/23 (enkel suikerbieten)

0.25 kg/ha

(1 toepassing)

Vanaf het BBCH31-stadium (wat overeenkomt met het begin van de rijsluiting, nadat de biet 10 bladeren heeft gekregen)

Deze verschillende insecticiden en aanbevelingen zullen gedurende het hele seizoen opnieuw worden meegedeeld via de berichten van onze waarschuwingsdienst.

De volledige lijst van erkende insecticiden is beschikbaar en wordt regelmatig bijgewerkt op onze website, klik HIER. Voor meer informatie kan u terecht op Fytoweb.