Bemesting

Bemestingsadviezen: boor, magnesium (Bietplanter mei-juni 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei-juni 2017

Twee elementen moeten in de gaten gehouden worden, in het bijzonder in de bieten. Een preventieve toepassing van boor en/of magnesium is steeds aanbevolen voor of na het zaaien, vooral in gronden die regelmatig vatbaar zijn voor gebreksziekten, deze met een hoge pH of die gevoelig zijn voor droogte (stenige of zanderige zones). Bij het verschijnen van de symptomen is het gebrek reeds aanwezig en zal het bijna onmogelijk zijn om het te beheersen door curatieve toedieningen.

Auteur: Françoise Vancutsem


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: