Bemesting Bieten

Bemesting – Stikstofprofielen

De bodemanalyses uitgevoerd door het KBIVB en verschillende laboratoria tonen aan dat de mineralisatie en de stikstof hoeveelheden in de bodem normaal verlopen.

Er worden tussen 150 en 250 eenheden teruggevonden in het bodemprofiel tot 90 cm, met een homogene verdeling over de 3 horizonten.

De stikstof in de bovenste bodemlaag is voldoende voor een normale ontwikkeling van het gewas en vraagt GEEN extra stikstof bemesting.

Indien u twijfelt, kunt u best eerst analyses bij uw laboratorium aanvragen.