Bemesting

Bemesting PK : nieuwe module KBIVB

module_pk_NlDe « Module PK KBIVB » is een nieuwe beslissingsondersteunende module sinds begin juli beschikbaar op de website van het KBIVB. Deze module zorgt voor de opmaak van een theoretische balans in P2O5 en K2O tussen de export door de teelten en de toedieningen (organische en/of minerale) uitgevoerd tijdens de voorgaande jaren (1, 2 of 3 naar keuze). De verkregen balans (verschil tussen afvoer en aanvoer) toont hoeveel aanvoer er moet zijn om de gehalten aan P2O5 en K2O op een vergelijkbaar niveau te houden van hetgene theoretisch aanwezig was bij de start van de berekening. De « Module PK KBIVB » vervangt geen PK bemestingsadvies dat gebaseerd op een bodemanalyse (best uitgevoerd om de 3 jaar) Een bemestingsadvies op basis van een bodemanalysy houdt niet alleen rekening met de hoeveelheden P2O5 en K2O aanwezig in de bodem, maar ook met hun beschikbaarheid (afhankelijk van de pH, textuur, …). Ga rechtstreeks naar de « Module PK KBIVB ».