De regels rond het toedienen van ureumhoudende kunstmeststof werden aangepast. De bedoeling is om de emissie van broeikasgassen te verminderen aangezien er heel wat stikstof vrijkomt bij het uitrijden van dit soort kunstmest. Vanaf dit jaar is het in Vlaanderen verplicht om ureumhoudende kunstmeststoffen onmiddellijk in te werken, zoals dit reeds het geval was voor dierlijke mest. Ureumhoudende meststoffen moeten direct ingewerkt worden als ze niet geïnjecteerd worden of als er geen ureaseremmer is toegevoegd. Het onmiddellijk inwerken van de kunstmest betekent dat het spreiden en het inwerken van de kunstmest in ofwel één werkgang gebeurt ofwel twee werkgangen, direct na de toediening.

Meer informatie vindt u via de volgende links: