Bemesting Bieten

Bemesting in suikerbieten: Micro-elementen : vergeet de toediening van Boor niet

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot). Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen in velden onderhevig aan boortekort en vooral in percelen met een hoge pH of in ondiepe gronden. Boortekort wordt benadrukt in droge omstandigheden. De toediening zal 500 g boor/ha bedragen.

Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste vóór het sluiten van de rijen. De minerale formuleringen zijn over het algemeen compatibel met een onkruidbestrijdingsbehandeling of insecticiden. De compatibiliteit van andere formuleringen (chelaten, …) moet voor elke mengeling gecontroleerd worden.