Bladziekten

Belangrijke druk van cercospora in suikerbieten

cercosporaIn de waarnemingsvelden en in de proeven wordt een snelle hervatting van cercospora en in mindere mate van ramularia vastgesteld. Cercospora heeft de tweede behandelingsdrempel bereikt (20% van de bladeren aangetast) in 2/3 van de proefvelden van het KBIVB.
Het merendeel van de velden werd behandeld tegen de bladziekten tijdens de laatste 10 dagen van juli of de eerste week van augustus. Men kan aannemen dat dit jaar de behandelde velden gedurende ongeveer 3 weken beschermd zijn tegen cercospora. Dit gezien de bevorderlijke weersomstandigheden voor de ontwikkeling van cercospora. Daarom is het dus belangrijk om het toezicht op uw bietenpercelen te hervatten.

De toepassing van een tweede fungicidebehandeling moet rekening houden met de overschrijding van de behandelingsdrempel maar ook met de rooidatum van de bieten (na 1 oktober). Gezien de zeer hoge temperaturen aangekondigd voor de komende dagen, voer indien noodzakelijk uw fungicidehandeling uit zeer vroeg ‘s ochtends zelfs als de bladeren nog licht vochtig zijn (dauw).

Enkele aanbevelingen:

  • Een herhalingsbehandeling kan slechts overwogen worden indien de rooi voorzien is na 1 oktober.
  • Een herhalingsbehandeling is slechts gerechtvaardigd indien de tweede behandelingsdrempel (T2) bereikt is (drempel van toepassing voor de periode na 20 augustus), dit wil zeggen wanneer:
    – 20% van de bladeren symptomen vertonen van cercospora of ramularia,
    – 30% van de bladeren symptomen vertonen van witziekte of roest.
  • Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten.
  • Het is aangeraden om te veranderen van actieve stof(fen) indien een tweede behandeling gepland wordt.
  • Respecteer de veiligheidstermijn: de keuze van het fungicide moet rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen.

Deze aanbevelingen zijn vooral belangrijk voor de laat gerooide velden en de velden waar de ziekten terug op significante wijze zouden kunnen ontwikkelen.
De evolutie van de bladziekten kan gevolgd worden op een cartografische illustratie beschikbaar op de website van het KBIVB.